Showing 1–24 of 33 results

พอดใช้แล้วทิ้ง Disposable | พอดบุหรี่ไฟฟ้า แบบใหม่ใช้งานง่ายสะดวกสบาย

พอดสำเร็จรูปที่พร้อมใช้ พอดใช้แล้วทิ้ง Disposable แค่แกะออกจากกล่องแล้วสูบได้เลย เหมาะกับ ผู้ที่เริ่มต้นอยากจะลองเปลี่ยนจากสูบบุหรี่จริงมาใช้พอต ด้วยการที่ใช้งานง่ายและราคาถูกมากๆ ไม่ต้องประกอบหรือต้องใช้ความรู้มาก